Esti client SeniorERP? Login aici
Implementare ERP, CRM, BI, SFA si SCM pentru distributie, productie, servicii si retail

ERP: Modul Trezorerie

Trezorerie – Urmarirea fluxurilor financiare din companie
cu ajutorul sistemului ERP

Modulul de Trezorerie din ERP integreaza fluxurile financiare din companie, urmarind in detaliu fiecare tip de operatiune. Pentru a asigura usurinta in exploatare si informatii de o calitate superioara, in ERP au fost implementate operatiuni specifice tipologiilor de probleme, capabile sa fundamenteze procese decizionale precum analiza de cashflow.

Solduri initiale

Inainte de inceperea implementarii SeniorERP se initializeaza datele de pornire. In acest caz vorbim despre soldurile casieriilor, conturilor bancare si partenerilor. In cazul partenerilor se urmareste compunerea detaliata a soldului, la nivel de document.

Operatiuni desfasurate prin Casa

Prin intermediul lor sunt urmarite documentele care afecteaza soldul unei casierii. Spre exemplu: incasari si plati in numerar, viramente interne, borderouri incasari agenti, operatiuni pe conturi contabile, avansuri spre decontare etc. Informatiile despre operatiunile la nivelul unei zile sunt prezentate centralizat, registrul de casa generandu-se in mod automat, in lei sau in valuta, dupa caz. De asemenea, notele (inregistrarile) contabile sunt generate conform modelelor de contare prestabilite, diferentele de curs fiind implicit evidentiate in contabilitate conform legislatiei in vigoare.

SeniorERP - Operatii Casa

Operatiuni curente desfasurate prin Banca

Sunt urmarite extrasele de cont in detaliu. Incasarile si platile se repartizeaza pe facturile sau cecurile restante. Daca incasarea este primita de la punctul central al clientului, ea se poate repartiza pe orice factura restanta din orice punct de lucru valid. Sunt valabile toate regulile de generare automata (registru de banca, note contabile etc), prezentate mai sus.

SeniorERP - Operatii Banca

Operatiuni in curs desfasurate prin Banca: efecte de incasat / platit

SeniorERP - Incasare CEC

Sunt urmarite cecurile si biletele la ordin emise/receptionate. Acestea contin atat data emiterii/receptiei, cat si data scadenta. Facturile acoperite isi pierd scadenta, aceasta fiind preluata de catre efectele de incasat. De remarcat faptul ca un CEC are rolul de a prelua (acoperi) scadentele documentelor pe care se repartizeaza. El nu scade soldul final al partenerului, ci doar schimba componenta acestuia. Daca, spre exemplu, clientul X are 5 facturi scandente in valoare totala de 1000 RON, si emite un CEC in valoare de 500 RON cu care acopera 3 facturi, soldul curent al clientului are valoarea de 1000 RON si este format din 2 facturi neacoperite si un CEC neincasat.

Compensari

Procesele verbale de compensare au rolul de anula scadentele unui partener debitor cu cele echivalente ale unui partener creditor. Se pot compensa documente emise atat in RON, cat si in valuta. Sumele se echivaleaza la un curs selectat.

SeniorERP - PV Compensari

Inchiderea Avansurilor

In cazul in care factura soseste in luna urmatoare avansului (mai ales in cazul in care exista diferente de curs), exista operatiunea curenta dedicata stingerii acestora. Astfel, efectele sunt generate la data facturii, neafectand situatia contabila precedenta.

SeniorERP - Inchidere Avans Furnizor

Girare cecuri

In multe situatii, un CEC primit este folosit pentru a acoperi o datorie la un furnizor. In acest caz banii efectivi ajung de la client direct la furnizor, deci este necesara aceasta operatiune pentru stingerea soldurilor.

Refuzuri de previziuni

In momentul depunerii la banca exista posibilitatea ca previziunea primita de la client sa nu aiba acoperire in contul bancar. In aceasta situatie banca este nevoita sa refuze plata valorii solicitate.
In cazul in care clientii nu isi pot onora angajamentele de plata, pot fi inregistrate refuzurile de cecuri si de bilete la ordin. In acest mod, facturile acoperite initial de angajamentele ce nu mai pot fi onorate vor redeveni scadente in vederea achitarii lor prin alte modalitati.

Inregistrarea acestei operatiuni in SeniorERP se va realiza in modulul Trezorerie – Compensari – Refuz previziuni.

Descarca prezentarea sistemului SeniorERP!

Depunere cecuri

Pentru a fi depuse in banca, cecurile si biletele la ordin trebuie sa fie insotite de un borderou centralizator, completat cu datele caracteristice fiecarui instrument de plata ce va fi depus in vederea incasarii. Printarea acestuia poate fi efectuata direct din SeniorERP.

SeniorERP - Depunere CEC

Inchidere solduri parteneri

Prin inregistrarea acestor documente se vor putea evidentia foarte usor clientii deveniti incerti precum si componenta soldului acestora.

SeniorERP - Inchidere Solduri Parteneri

Inchiderea facturilor in valuta

Se utilizeaza atunci cand au loc inchideri de solduri ale unor facturi in valuta cu alte facturi de semn opus emise/receptionate in luni diferite. Exemplu: credit notes.

Reevaluarea soldurilor in valuta

La sfarsitul anului fiscal (dar si la sfarsit luna, daca se doreste) este necesara actualizarea soldurilor in valuta la un curs actual (cel din 31 decembrie). Situatiile acoperite de acest submodul sunt: solduri furnizori, avansuri furnizori, solduri clienti, avansuri clienti, reevaluarea conturilor in devize (conturi de casa si banca pe care se opereaza cu valuta).

SeniorERP - Reevaluare Solduri Client

Avansuri si Decontari cu Personalul

Acordarea unui avans spre decontare este o operatiune distincta si genereaza obligatia justificarii acestuia. In multe cazuri, angajatul prezinta documente justificative cumulative, nemaifiind posibila asocierea fiecarei cheltuieli cu un avans bine precizat.

SeniorERP permite stingerea mai multor avansuri simultan, printr-o metoda simpla, formata din 4 pasi:

1. Operarea documentelor justificative
2. Selectarea simpla a avansurilor justificate si a sumelor care se doresc a fi stinse
3. Selectarea simpla a documentelor justificative introduse la pasul 1
4. Daca se doreste, in cazul in care sumele difera, se poate emite pe loc o dispozitie de plata sau de incasare, dupa caz, pentru stingerea soldului angajatului.

SeniorERP - Decont Angajat

Borderouri de Personal

Utilizand submodulul Operatiuni Casa se opereaza initial depunerea de catre agentul comercial a borderoului cumulativ la casierie (uzual), pentru a fi prins in registrul de casa. In cadrul prezentului submodul, urmeaza detalierea acestuia pe chitante individuale si stingerea soldurilor achitate. In acest fel nu supraincarcam registrul de casa cu operatiuni atomice (fiecare chitanta in parte), si oferim posibilitatea de verificare rapida, cumulativa, a registrului cu documentele primare.

 

Afla cat costa implementarea sistemului SeniorERP!  sau  Solicita o demonstratie a sistemului!