Esti client SeniorERP? Login aici
Implementare ERP, CRM, BI, SFA si SCM pentru distributie, productie, servicii si retail

Modul ERP: Mijloace fixe

Mijloace fixe – catalog / clasificare mijloace fixe, operatiuni / standarde amortizare mijloace fixe

Sunt urmarite in detaliu operatiunile aplicate asupra mijloacelor fixe pe toata durata functionarii acestora, responsabilii si localizarea acestora in cadrul companiei. Din punct de vedere financiar-contabil, modulul implementeaza un numar configurabil de standarde de amortizare financiare, genereaza automat notele contabile si repartizeaza costurile pe centre conform criteriilor prestabilite.

Catalog Mijloace Fixe

Reprezinta toate bunurile companiei care indeplinesc statutul de mijloc fix, sau daca este cazul, de obiect de inventar. Pot fi urmarite o multitudine de informatii specifice, printre care mentionam:

 • Codul de clasificare si denumirea grupei
 • Denumirea mijlocului fix
 • Numarul de inventar
 • Data punerii in folosinta
 • Tipul de imobilizare
 • Valoarea de inregistrare
 • Gestionarul
 • Tipul de amortizare asociat fiecarui standard de amortizare

 • Centrul de cost
 • Coeficientul de amortizare pentru amortizarea accelerata
 • Durata de amortizare
 • Unitarea de masura
 • Durata de amortizare ramasa
 • Valoarea ramasa
 • Furnizorul
 • Data referitoare la documentul de intrare
 • Conturile contabile aferente

SeniorERP - Clasificare Mijloace Fixe

Atentie deosebita trebuie acordata clasificarii mijloacelor fixe din punct de vedere al centrelor de cost, pentru ca fiecare operatiune asociata mijloacelor fixe genereaza atat notele contabile specifice, cat si repartizarile costurilor pe centre.

O alta mentiune este legata de posbilitatea declararii mai multor standarde de amortizare (ex: standard de amortizare contabila, standard de amortizare fiscala (utilizarea de credite SAPARD etc). La emiterea rapoartelor se va tine cont de standardul de amortizare selectat.

Descarca prezentarea sistemului SeniorERP!

Clasificare Mijloace Fixe

In cazul amortizarii contabile, in functie de aceasta clasificare, se stabileste perioada de amortizare. Clasificarea ofera un minim si un maxim posibil.

Operatiuni Mijloace Fixe

Sunt operatiuni care pot avea ca subiect un mijloc fix. Exemplu: reevaluare, casare, vanzare, inventariere etc. Reevaluarea mijloacelor fixe este o operatiune care poate fi complexa si care tine seama de o multitudine de parametrii configurabili.

Calcul amortizare

Un mijloc fix poate avea asociate una sau mai multe amortizari. O amortizare are asociat cel putin un standard de amortizare. Un singur standard de amortizare este cel care genereaza note contabile. Sunt acoperite metodele: amortizare liniara, progresiva, degresiva cu cele doua variante.

SeniorERP - Amortizare Mijloc Fix

Afla cat costa implementarea sistemului SeniorERP!  sau  Solicita o demonstratie a sistemului!