Cheltuieli deductibile si nedeductibile. Ce inseamna cheltuieli deductibile?

Acasa » Cheltuieli deductibile si nedeductibile. Ce inseamna cheltuieli deductibile?

PUBLICAT PE 17 AUGUST, 2023

Odata cu apropierea finalului de an, majoritatea companiilor incep sa realizeze simulari de calcul al profitului ce urmeaza sa fie obtinut si, implicit, al impozitului pe profit datorat. Pentru inceput, este necesar sa obtina o situatie cat mai clara a cheltuielilor care influenteaza valoarea impozitului pe profit, iar pentru aceasta trebuie sa aiba in vedere ca in domeniul fiscal sunt prevazute trei tipuri de cheltuieli: cheltuieli deductibile, cheltuieli deductibile partial si cele nedeductibile.

In continuare iti vom prezenta ce inseamna termenul de cheltuiala deductibila, ce tipuri de cheltuieli deductibile exista in Romania, precum si ce cheltuieli deductibile poti lua in calcul pentru afacerea ta si cum contribuie un sistem ERP la identificarea si calcularea acestor cheltuieli.

Despre cheltuieli deductibile

Ce sunt cheltuielile deductibile

Cheltuieli deductibile sunt acele costuri care pot fi scazute din venitul brut ajustat al unui contribuabil sau al unei companii, reducand in acest mod venitul impozabil al acestuia si valoarea impozitelor datorate. Cu cat valoarea cheltuielilor deductibile ale unui contribuabil este mai mare, cu atat impozitul pe profit sau impozitul pe venitul net datorat este mai mic, de aceea scopul urmarit de antreprenori este acela de a deduce cat mai multe dintre cheltuielile realizate. Deoarece, potrivit legislatiei in vigoare, nu toate cheltuielile suportate de un contribuabil sunt deductibile la calcularea impozitului pe profit este extrem de importanta cunoasterea acestora.

Ce inseamna cheltuieli deductibile?

Cheltuieli deductibile – definitie

Conform art. 25 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cheltuieli deductibile sunt acele cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, precum si taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale.

Cu exceptia cheltuielilor cu deductibilitate limitata sau nedeductibile specificate la art. 25 alin. (3) si 4 din Codul fiscal, cheltuielile legate de salarii si cele asimilate salariilor sunt cheltuieli deductibile pentru calcularea rezultatului fiscal, indiferent de regimul fiscal care li se aplica la nivel de persoana fizica.

ce inseamna cheltuieli deductibile si cheltuieli nedeductibile

Tipuri de cheltuieli deductibile fiscal

Cheltuieli deductibile contabilitate

In tara noastra, cheltuielile sunt clasificate in trei grupe: cheltuieli deductibile, cheltuieli cu deductibilitate limitata si cheltuieli nedeductibile. In randurile imediat urmatoare vom enumera cele mai comune tipuri de cheltuieli deductibile fiscal:

Deductibilitatea cheltuielilor privind chiria – chiria lunara a unui spatiu in care se desfasoara activitatea societatii este una dintre cele mai importante cheltuieli deductibile.

Deductibilitatea cheltuielilor cu utilitatile – acest tip de cheltuieli deductibile din impozit includ facturile la energie electrica, gaz si apa, dar si facturile de internet, telefonie mobila si fixa.

Deductibilitatea cheltuielilor de birotica si papetarie – produsele de birotica si papetarie achizitionate pentru companie, precum: creioane, hartie, plicuri, stampile, capsatoare, capse, cerneala de imprimanta si multe altele sunt cheltuieli deductibile din impozit.

Deductibilitatea cheltuielilor cu echipamentele – achizitionarea echipamentelor si utilajelor care sunt necesare pentru buna functionarea a unei afaceri, precum si reparatia acestora se incadreaza in randul cheltuielilor deductibile.

Deductibilitatea cheltuielilor privind deplasarile in interes de serviciu – costurile de voiaj pot fi cheltuieli deductibile, si aici pot fi incluse biletele de tren, de avion sau combustibil pentru deplasarile cu masina de serviciu, inclusiv inchirierea unei camere la hotel sau a unui autoturism in scopuri de business.

Deductibilitatea cheltuielilor de reclama si publicitate – din punct de vedere fiscal, cheltuielile de reclama si publicitate sunt deductibile in conditiile stabilite la art. 21, alin. (2) lit. d din Codul fiscal„cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor.”

Deductibilitatea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare – in aceasta categorie de cheltuieli deductibile sunt incluse cheltuielile privind cercetarea si dezvoltarea care nu sunt recunoscute ca imobilizari necorporale in scopuri contabile.

Deductibilitatea cheltuielilor de formare si dezvoltare profesionala a angajatilor – In acest sens, angajatorii trebuie sa respecte urmatoarele reguli: cheltuielile sunt deductibile doar pentru formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua; cursul de formare profesionala trebuie sa aiba legatura cu activitatea desfasurata in cadrul companiei; formarea profesionala trebuie realizata de furnizori de servicii de pregatire profesionala autorizati de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

tipuri de cheltuieli deductibile fiscal

Deductibilitatea cheltuielilor de bonusare – Este reprezentata de cheltuieli aferente beneficiilor acordate angajatilor ca instrumente de capitaluri proprii, la momentul acordarii efective, daca beneficiile sunt supuse impozitului pe venitul personal.

Deductibilitatea cheltuielilor cu privire la securitatea si sanatatea angajatului – Cheltuieli realizate in legatura cu securitatea muncii, prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, contributiile de asigurare aferente si primele de asigurare de risc profesional sunt cheltuieli deductibile din impozit.

Alte cheltuieli deductibile mentionate de Codul fiscal roman includ:

 • Cheltuieli suportate pentru protectia mediului si conservarea resurselor;
 • Cheltuieli aferente pierderilor din evaluarea actiunilor si a obligatiunilor pe termen lung;
 • Cheltuieli efectuate in legatura cu achizitionarea de materiale de ambalare pe durata de viata utila stabilita de contribuabil;
 • Amenzi, dobanzi, penalitati si alte plati majorate datorate in baza contractelor comerciale.

Cheltuieli deductibile partial

Cheltuielile deductibile partial influenteaza, de asemenea, rezultatul impozitului pe profit. Astfel ca, atunci cand calculezi profitul impozabil, este important sa ai in vedere cheltuielile cu deductibilitate limitata, mentionate de Codul Fiscal, printre care se numara:

 • Cheltuielile de protocol deductibile, in limita de 2%, cota ce se aplica asupra profitului contabil, la care se cumuleaza cheltuielile cu impozitul pe profit si cele de protocol;
 • Cheltuielile sociale deductibile, in limita a 5%, cota care se aplica asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, conform codului muncii;
 • Tichetele cadou, al caror nivel maxim financiar acordat nu poate depasi suma stabilita de angajatori, impreuna cu organizatiile sindicale sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor;
 • Tichetele culturale, care pot deconta bunuri si servicii culturale precum: abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiectii cinematografice, muzee, festivaluri, targuri si expozitii, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor, dar si carti, manuale scolare, albume muzicale, filme, in orice format;
 • Cheltuieli deductibile reprezentand tichetele de masa si vouchere de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;
cheltuieli deductibile si nedeductibile – ERP soft contabilitate
 • Scazamintele, perisabilitatile, pierderile rezultate din manipulare / depozitare, potrivit legii;
 • Pierderile tehnologice cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;
 • Cheltuielile cu privire la cantitatile de energie electrica consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, in lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de catre ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei);
 • 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de noua scaune de pasageri, aici fiind inclus si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului;
 • Cheltuielile cu provizioane / ajustari pentru depreciere si rezerve;
 • Cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar;
 • Ajutoare de inmormantare, ajutoare pentru bolile grave si incurabile, ajutoare pentru nastere, ajutoare pentru proteze, ajutoare pentru pierderi produse in gospodariile proprii, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;
 • Cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea unitatilor aflate in administrarea contribuabililor (crese, gradinite, scoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti si altele);
 • Amortizarea in limita prevazuta de art. 28 din Codul fiscal.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca o cheltuiala pentru a fi considerata cheltuiala deductibila?

Pentru a se incadra in lista de cheltuieli deductibile fiscal, acestea trebuie sa indeplineasca o serie de standarde cumulative. Astfel, cheltuielile trebuie sa fie insotite de documente justificative, sa fie in relatie directa cu obiectul de activitate al societatii si sa contribuie la obtinerea de venituri impozabile. Mai mult, pentru ca sa fie incadrata drept cheltuiala deductibila, aceasta trebuie sa aiba ca scop realizarea de venituri impozabile si efectuarea cheltuielii sa se faca fara depasirea limitelor admise de lege. Indeplinirea cerintelor legale pentru deducerea cheltuielilor din veniturile impozabile, in scopul calcularii profitului impozabil, reprezinta o alta conditie stringenta pentru ca o cheltuiala sa fie considerata deductibila.

Cheltuieli nedeductibile

Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care nu au documente justificative, nu fac parte din obiectul de activitate si nici din veniturile impozabile. In plus, o cheltuiala este considerata nedeductibila atunci cand nu conduce la obtinerea de venituri impozabile, depaseste limitele prevazute de lege si nu indeplineste conditiile legale pentru a putea fi scazuta din venituri, in scopul calcularii profitului impozabil.

Clasificarea cheltuielilor nedeductibile

Cheltuielile considerate nedeductibile se regasesc in art. 25 alin (4) din Codul Fiscal si, printre altele, includ:

 • Cheltuieli cu impozit neretinut la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente;
 • Cheltuieli legate de venituri neimpozabile;
 • Cheltuieli cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte servicii prestate de o persoana situata intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii;
 • Cheltuieli de sponsorizare si / sau mecenat si cheltuielile privind bursele private;
 • Cheltuieli proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate;
ERP soft contabilitate cheltuieli deductibile fiscal
 • Cheltuielile cu primele de asigurare care nu au legatura cu activele si riscurile asociate cu activitatea contribuabilului, cu exceptia cheltuielilor cu activele care constituie o garantie bancara pentru imprumuturile utilizate pentru desfasurarea activitatii pentru care contribuabilul este autorizat sau utilizate in conformitate cu clauzele contractuale in cadrul contractelor de inchiriere sau de leasing;
 • Dobanzile / majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatile romane / straine, potrivit prevederilor legale, exceptandu-le pe cele aferente contractelor incheiate cu aceste autoritati;
 • Cheltuielile facute pentru actionari sau asociati, altele decat platile pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii;
 • Cheltuielile inregistrate in evidenta contabila pe baza unui document emis de un contribuabil declarat inactiv in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul unor proceduri de executare silita si / sau a achizitiilor de bunuri sau servicii de la persoane impozabile aflate in procedura de faliment conform Legii nr. 85/2014;
 • Cheltuielile de reevaluare a imobilizarilor necorporale / imobilizarilor fixe, atunci cand valoarea acestora scade in urma unei reevaluari realizate in conformitate cu normele contabile aplicabile;

ERP pentru calculul cheltuielilor deductibile

Sistemul ERP este o aplicatie software care integreaza diverse procese si operatiuni din multiple zone de business, cum ar fi contabilitatea, achizitiile, vanzarile, resursele umane si altele. Una dintre functiile sistemului ERP este de a contribui la identificarea si calcularea cheltuielilor deductibile si partial deductibile, cheltuieli ce pot fi scazute din venitul impozabil al unei companii sau al unei persoane fizice.

Softul ERP poate ajuta la acest calcul in mai multe moduri. La nivel de document, cheltuielile suportate de companie / persoana fizica pot fi clasificate din punct de vedere contabil in functie de statutul lor de deductibilitate (cheltuieli deductibile, deductibile partial sau nedeductibile). ERP-ul poate aplica, de asemenea, normele si reglementarile relevante pentru fiecare categorie de cheltuieli, cum ar fi procentul de deductibilitate, limitele si exceptiile.

In ceea ce priveste generarea de rapoarte din aplicatia ERP, acestea pot indica valoarea totala a cheltuielilor deductibile si partial deductibile pentru o anumita perioada, cum ar fi o luna, un trimestru sau un an. Procesul de audit si de conformitate pentru cheltuielile deductibile si partial deductibile este facilitat de sistemul ERP, acesta avand capacitatea de a stoca si oferi acces la toate documentele si chitantele legate de cheltuieli, cum ar fi facturile, contractele, bonurile si tichetele.

Nota: Pentru lista completa de cheltuieli deductibile, cheltuieli deductibile partial si cheltuieli neductibile este necesar sa consulti Codul Fiscal. De asemenea, este recomandat sa consulti Codul fiscal si pentru a afla care sunt ultimele noutati si schimbari legislative.

 

Citeste si: Ce inseamna Business Intelligence (Software BI) si de ce este important in mediul de afaceri?