Care sunt procesele dintr-un SCM?

Articol scris de: Dr. ec. George Ogrinja, Director Supply Chain, Profesor asociat Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, ASE Bucuresti

Care sunt procesele dintr-un SCM?

Ce inseamna SCM (Supply Chain Management)?

Supply Chain Management este managementul relatiilor cu partenerii de afaceri din supply chain. Un SC este gestionat partener cu partener si toate aceste conexiuni intre partenerii din SC se formeaza si functioneaza prin intermediul proceselor principale, cheie (key processes).

Dupa cum s-a observat in dezbaterea relatiei dintre Logistica si SCM, SCM nu este pe plan international un concept fara probleme. Aceste probleme conceptuale au condus la absenta unei definitii Supply Chain Management unanim acceptate si implicit la existenta unui numar semnificativ de modele pentru reprezentarea standard a structurii unui SCM

In prezentarea noastra am inclus o serie modele de reprezentare a standardelor specifice unui SCM care au un nivel de descriere detaliat, semnificativ in literatura de specialitate:

The Global Supply Chain Forum (GSCF) model
SCOR (the Supply Chain Operations Reference) al organizatiei Supply Chain Council
Supply Chain Management Process Standards al organizatiei the Council of Supply Chain Management Professionals
scm-managementul-activitatilor-logistice-erp-seniorerp-seniorsoftware
Supply Chain @ Logistics dezvoltat de Ed. Frazelle
Integrated Business Planning (IBP) ce uneste modelele CFPR si S&OP (Sales and operations planning)
Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR®) - Voluntary Interindustry Commerce Solutions (VICS)

Spatiul limitat dar si intentia noastra de a va crea o imagine de ansamblu asupra standardelor existente in domeniul SCM ne face sa ne restrangem asupra numarului de modele si a nivelului de prezentare a acestora. De aceea, in sectiunea urmatoare vom face o scurta descriere a primelor 4 modele, CFPR si IBP fiind analizate intr-un articol separat cu exemple de Best Practice-uri.

1. Supply Chain Operations Reference (SCOR)

Modelul Supply Chain Operations Reference (SCOR) a fost elaborat de catre Supply Chain Council, asociatie non-profit care deserveste toate tipurile de organizatii interesate in imbunatatirea proceselor din SC. SCOR ofera un set standard de procese si metode utilizate pentru modelarea activitatilor de afaceri dintr-un SC, indicatorii de masurare a performantei acestora si cele mai bune practici de rezolvare a problemelor identificate in etapele de modelare si masurare a proceselor.

SCOR faciliteaza de asemenea procesul de integrare a partenerilor din SC prin:

 • furnizarea de procese comune
 • punerea la dispozitie a unor indicatori standard de masurare a performantelor proceselor
 • furnizarea celor mai bune practici de afaceri aplicabile pe scara industriala larga pentru imbunatatirea accelerata a performantelor proceselor de afaceri
Care sunt procesele dintr-un SCM?
Care sunt procesele dintr-un SCM?

Modelul SCOR in versiunea 11 este compus din 6 procese implicate in managementul SC, astfel:

 • Planprocesele care asigura echilibrul cerere – oferta prin initierea unor actiuni eficiente de identificare a surselor, productiei si a cerintelor de livrare.
 • Sourceprocesele care asigura achizitia de bunuri si servicii pentru realizarea cereri actuale si planificate.
 • Makeprocesele care convertesc materiile prime in produse finite, astfel incat nivelul productiei realizate sa acopere cererea actuala si planificata.
 • Deliver,procesele care livreaza produsele finite si serviciile necesare realizarii cererii actuale si planificate, include mangementul comenzilor, managementul transportului si managementul distributiei.
 • Return, procesele asociate retururilor de ambalaje sau produse finite din diferite motive. Aceste procese acopera si serviciile cu clientii post-delivery.
 • Enableprocesele suport pentru executia operatiilor dintr-un SC.

SCOR ofera standarde de descriere detaliata a proceselor (nivelele 1 la 3 de detaliere) aplicabile pe o scara larga de organizatii din domenii industriale foarte diverse. Incepand cu nivelul 4 de descriere a unui process SCOR nu mai folosesc standarde, permitand modelului sa devina foarte flexibil in raport cu operatiile specifice aferente fiecarei companii.

2. Metodologia Supply Chain Management Process Standards

A fost elaborata de Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) si se adreseaza companiilor care doresc sa-si autoevalueze precesele din SC permitand identificarea punctelor tari si slabe din structura acestora si focalizarea atentiei asupra zonelor unde eforturile de imbunatatire vor conduce la obtinerea celor mai mari beneficii.

CSCMP si APQC (American Productivity & Quality Center) au colaborat la elaborarea editiei a 2-a a metodologiei Supply Chain Management Process Standards, rescrierea acesteia in numele consiliului CSCMP fiind realizata de compania de consultanta international Supply Chain Visions.

Metodologia consiliului CSCMP acopera numai 10 din cele 12 categorii de procese descrise de APQC in Process Classification Framework (PCF)* fiind preluate din PCF numai procesele, activitatile specifice SC sau care au impact asupra SC-ului.

Metodologia Supply Chain Management Process Standard este structurata pe categorii de procese, astfel:

1.0 Develop Vision and Strategy
2.0 Develop and Manage Products and Services
3.0 Market and Sell Products and Services
4.0 Deliver Products and Services
5.0 Manage Customer Service
6.0 Develop and Manage Human Capital
7.0 Manage Information Technology
8.0 Manage Financial Resources (limited to accounts payable and accounts receivable)
9.0 Manage Environmental Health and Safety (EHS)
10.0 Manage Knowledge, Improvements, and Change

Care sunt procesele dintr-un SCM?
 • Fiecare sectiune din categoria principala (CATEGORY) este mai departe organizata pe grupe de procese (PROCESS GROUP). Grupele de procese preluate din PCF (modelul asociatiei americane APQC) care nu se refera la SC nu au fost incluse in metodologia consiliului CSCMP.
 • Grupele de procese contin la nivelul urmator de detaliere, procesele/activitatile aferente (PROCESS OR ACTIVITY). Pentru fiecare proces/activitate sunt descrise in metodologie standardele minime si de Best Practice aferente procesului/activitatii (vezi Description of Suggested Minimum Standard for the Process or Activity care descrie componenta procesului 1.1.1. Assess the External Environment pentru a respecta standardul minim.)

Standardele minime si de best practice descrise in metodologia consiliului CSCMP ofera informatii calitative esentiale asupra evaluarii, analizei si orientarii eforturilor de imbunatatire a proceselor cheie ale companiei. Pentru a obtine informatii complete asupra performantei proceselor companiei, informatiile calitative trebuiesc corelate cu informatiile cantitative.

Cum rezolvam aceasta problema?

Deoarece CSCMP’s Supply Chain Management Process Standards se mapeaza pe modelul PCF al APQC se pot utiliza indicatorii de performanta cantitativi care apartin de APQC’s Open Standards Benchmarking (OSB) pentru a masura performanta actiunilor de imbunatatire a proceselor.

3. Modelul Global Supply Chain Forum (GSCF)

Cele 8 procese de afaceri cheie ale SCM-ului sunt: Customer Relationship Management, Customer Service Management, Demand Management, Order Fulfillment, Manufacturing Flow Management, Supplier Relationship Management, Product Development and Commercialization and Return Management. Fiecare process cheie este gestionat de o echipa multi-disciplinara (cross-functional team) formata din reprezentanti ai urmatoarelor departamente: logistica, productie, aprovizionare, financiar, vanzari&marketing si cercetare&dezvoltare.

Din cele 8 procese cheie, customer relationship management si supplier relationship management reprezinta suportul principal in conexiunea externa a companiilor partenere, celelalte procese, la fel de importante pentru vizibilitatea end-to-end a SC-ului, sunt procese interne specifice fiecarei companii iar numarul acestora difera de la caz la caz. Mai departe, aceste procese cheie sunt alcatuite din sub-procese strategice, acestea reprezentand blueprint-ul pentru implemntarea modelului.

Care sunt procesele dintr-un SCM?

Existenta acestor procese standard de afaceri in cadrul organizatiilor partenere dintr-un SC permite managerilor de SC sa implementeze mai usor tehnologiile suport de colaborare si coordonare, deoarece companiile lor folosesc concepte si metode comune si au culturi organizationale apropiate.

Pentru mai multe detalii accesati http://www.scm-institute.org/Our-Relationship-Based-Business-Model.htm

4. Modelul Frazelle Supply Chain@Logistics

Pentru a implementa cele mai bune practice in SC, autorul recomanda implementarea modelului RightChain. Sugestia autorului este “asa nu” pentru WrongChain si va solicita sa-l scoateti din viziunea dumneavoastra.

RightChain integreaza toate componentele SC, iar indicatorii de performanta sunt globali si nu urmaresc maximizarea performantelor locale, la nivelul fiecarui element din lantul logistic. Deoarece WrongChain nu este un model de urmat, in studiile de caz pe care le vom prezenta vom reveni asupra modului de alcatuire a setului de indicatori pentru masurarea  performantei unui supply chain, astfel incat sa educam resursele umane spre o viziune sistemica, orientata pe procese si integrare.

Care sunt procesele dintr-un SCM?

Toate cele 4 modele descrise anterior, SCOR, GSCF, CSCMP si Frazelle sunt bine definite si potential ar putea fi implementate de o serie larga si diversa de companii, astfel:

 • Modelul GSCF are o zona de aplicabilitate extinsa, asigura implementarea schimbarilor de structura organizationala, fiind recomandat in special companiilor care migreaza de la o structura ierarhic-functionala la o structura orientata pe procese.
 • Modelul SCOR si cel oferit de CSCMP sunt mai usor de implementat in cazul modelarii functiilor de afaceri care se refera la surse, productie si managementul activitatilor logistice. De asemenea, aceste modele sunt dublate de metodologii standard pentru efectuarea operatiunilor de Benchmarking.
 • Modelul Frazelle este foarte apropiat activitatilor logistice si poate fi utilizat pentru implementarea eficienta si managementul performant al activitatilor logistice.

In concluzie, cand vorbim despre performanta in domeniul SC ne referim la integrare: Integrarea strategiilor, proceselor, organizatiilor, sistemelor informationale pentru a maximiza valoarea oferita de SC.

Inapoi la partea I: Practicile din domeniul SCM

Vezi articolul anterior